Dr. Gerd Claes Neus-keel-oorarts
Informatie over hospitalisatie voor een NKO ingreep

Hier vindt U meer informatie die nuttig kan zijn indien bij U een hospitalisatie en operatie gepland werd. U begrijpt natuurlijk dat deze informatie algemeen bedoeld is en dat op specifieke vragen andere antwoorden kunnen toepasselijk zijn. Bespreek dus uw specifieke vragen met dr. Claes persoonlijk.

 

Download hieronder (door  op de tekst te klikken):

Informatie opname heelkunde

Toestemming opname daghospitaal

preoperatieve vragenlijst voor volwassenen

preoperatieve vragenlijst voor kinderen

De documenten zijn in .pdf fomaat. De software die hiervoor nodig is, heet Acrobat Reader en kan u downloaden op get.adobe.com/nl/reader/

Informatie over NKO ingrepen

Hier vindt U meer informatie over de verschillende ingrepen die we als NKO arts uitvoeren. Deze documenten bevatten informatie over  het doel van de ingreep, technische aspecten, postoperatief verloop en risico’s. Deze documenten bevatten algemene informatie die mogelijk niet of slechts gedeeltelijk op u van toepassing is.

 

Download hieronder (door  op de tekst te klikken) informatie over:

Het plaatsen van trommelvliesbuisjes

Het verwijderen van neusamandelen (poliepen) en keelamandelen

Postoperatieve info na het plaatsen van trommelvliesbuisjes en verwijderen van de neusamandelen

Postoperatieve richtlijnen na het verwijderen van de keelamandelen bij kinderen

Neus- en neusschelp operaties

Endoscopische sinusoperaties

Postoperatieve info in verband met het spoelen van de neus na een neus- of sinusoperatie

Slaapendoscopie bij snurken / slaapapnoe

Behandeling van het zachte ghemelte bij snurken / slaapapnoe (somnoplastie)

Verwijderen van huig en keelamandelen bij snurken / slaapapnoe (uvulopalatopharyngoplastie)

Ooroperaties (cholesteatoma, otosclerose, tympanoplastie, ossiculoplastie)

Cochleaire implantatie

Plaatsing van botverankerd hoorapparaat (BAHA,  Ponto)

Operatie voor afstaande oren (otoplastie)

Verwijderen van de onderkaakspeekselklier (sumandibulaire speekselklier)

Verwijderen van de oorspeekselklier (parotis)

(Gedeeltelijk) verwijderen van de (bij)schildklier (thyroidectomie)

 

De documenten zijn te downloaden in .pdf fomaat. De software die hiervoor nodig is, heet Acrobat Reader en kan u downloaden op get.adobe.com/nl/reader/